ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
7,990,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.ir hot!
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.co
2,335,000 تومان
1 سال
2,335,000 تومان
1 سال
2,335,000 تومان
1 سال
.org
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.net
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.me
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.club
752,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.info
1,200,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.biz
1,252,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.ws
3,200,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.name

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.in

سال
N/A
N/A
.ae
3,200,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
3,200,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده